Voorkomen is beter dan genezenVincent Evers – KAM-coördinator

In alle sectoren van de bouw staan de onderwerpen veiligheid en duurzaamheid hoog op de agenda. Steeds vaker zijn juist deze thema’s bepalend bij de keuzes die opdrachtgevers maken. Wie aantoonbaar veiliger werkt of het milieu minder belast, heeft voor de toekomst dan ook een streepje voor. Binnen Hendriks stalen bekistingtechniek worden deze zaken ingevuld door Vincent Evers. We spraken Vincent over zijn drijfveren.

KAM-coördinator

Vincent is in zijn rol als KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu) niet alleen actief voor Hendriks stalen bekistingtechniek. Hij werkt ook voor Hendriks precon en Hendriks plaatbewerking en heeft daarmee niet te klagen over afwisselend werk. Die afwisseling brengt ook het werk zelf met zich mee. Vincent hierover: “Een KAM-coördinator wordt vaak geassocieerd met iemand die controlerend bezig is en vooral veel procedures en formulieren verzint. Die procedures en formulieren zijn inderdaad soms nodig, maar voor mij ligt de nadruk toch vooral op preventie. Hoe kunnen we ons werk en de processen zodanig organiseren dat een hoge kwaliteit kan worden gecombineerd met goede arbeidsomstandigheden en oog voor het milieu.”

Een tevreden klant begint met kwaliteit

Als we Vincent vragen om in te zoomen op de verschillende aspecten van zijn werk antwoordt hij enthousiast: “Mijn vak begint met de K van kwaliteit. Is die er niet dan hoef je ook niet te rekenen op tevreden opdrachtgevers. En die zijn uiteindelijk wel nodig om het schip varend te houden. Daarom moet kwaliteit geborgd en aangetoond worden. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in de Wet kwaliteitsborging die binnenkort van kracht wordt. Als je als bedrijf ook nog eens wilt groeien – en die ambities die hebben wij – dan zul je kwaliteit ook moeten controleren. Want alleen door te controleren weet je waar je als bedrijf moet verbeteren en welke processen je kunt optimaliseren. Met de aanwezigheid van een KAM-coördinator bevestig je als bedrijf dat je dergelijke onderwerpen serieus neemt en voortdurend bezig bent met verbetering.”

Goede arbeidsomstandigheden voor tevreden werknemers

De A in Vincent’s functie staat voor arbeidsomstandigheden. Vincent hierover: “In mijn optiek hoort het onderwerp veiligheid ook onder de arbeidsomstandigheden. Daar draagt het bedrijf een grote verantwoordelijkheid voor. Elke verbetering van de arbeidsomstandigheden en daarmee de veiligheid heeft direct en op de lange termijn effect. Het zorgt voor meer tevredenheid en welzijn en daarmee ook voor beter gemotiveerde werknemers. En een gemotiveerd personeelslid heeft het niet alleen beter naar zijn zin, maar zal ook beter presteren. De prestaties van medewerkers én het bedrijf zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reden genoeg om hier veel aandacht aan te geven. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe luchtverversingsinstallatie die in de fabriek en op kantoor is aangebracht. Schone lucht is cruciaal in een werkomgeving – of het nou om een kantoorbaan gaat of om de lasser in de werkplaats. Goede afzuiging en luchtverversing voorkomen lange termijn-aandoeningen door vervuilde lucht en zorgen voor een optimaal werkklimaat!”

Als het gesprek zich toespitst op veiligheid, blijkt dat Vincent hier een duidelijke kijk op heeft. “Hendriks is VCA gecertificeerd en bevindt zich op trede 2 van de Veiligheidsladder. Binnen het bedrijf inventariseren we de huidige veiligheidscultuur en de motivatie van medewerkers om die waar mogelijk te verbeteren. Door gedrag te observeren en te bespreken, proberen we medewerkers bewust te maken van risico’s en geven we antwoord op veiligheidsvragen die zij hebben. Veiligheid is een onderwerp dat je met elkaar moet aanpakken. Dat betekent ook dat iedereen een voorbeeldfunctie heeft en dat we als bedrijf continu inzetten op verbetering van de veiligheidsomstandigheden. Een mooi voorbeeld is het gebruik van de Hendriks-app die we binnenkort ook voor KAM-zaken gaan inzetten door middel van meldingen, alerts, standaardformulieren en KAM-nieuws. Hierdoor verlaag je de drempel voor medewerkers en gaat het begrip KAM meer leven.”

Voor vandaag én morgen

Bedrijven zijn steeds meer doordrongen van het feit dat hun activiteiten op het gebied van milieu niet alleen bepalend zijn voor de omzet van vandaag maar ook voor die van morgen. M voor milieu is Vincent’s derde verantwoordelijkheid. “Wij kunnen niet leven zonder een gezond milieu. Als werkgever en als bedrijf is het je plicht om goed te zorgen voor je omgeving en het milieu. Hergebruik, circulariteit en het verminderen van CO2-uitstoot zijn dan ook onderwerpen die in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds belangrijker worden. Wat mij betreft zijn die onderwerpen geen punt van discussie maar een grote en ook leuke uitdaging. Onze inspanningen op het gebied van milieu zijn een continu verbeterproces. Alhoewel we de komende jaren nog grote stappen gaan zetten, hebben we ook al aardig wat gedaan. Zo wordt al ons staal direct of indirect gerecycled en proberen we meer duurzaamheid in de keten te stimuleren. Daarnaast is het totale energieverbruik van de lasersnijmachines binnen het productiebedrijf teruggebracht tot 2/3 van het oorspronkelijke verbruik. We hebben de efficiëntie van de snijmachines vergroot wat voor een aanzienlijke materiaalbesparing en minder afval zorgt, alle verlichting is vervangen door LED, er worden geen personenauto’s meer geleased die op diesel rijden, we letten beter op afvalscheiding in de productiehallen, we hebben de recyclebaarheid van onze bekistingen vergroot en er worden minder (schadelijke) grondstoffen gebruikt en minder afvalstoffen geproduceerd. Kortom, er is veel gedaan maar er blijft ook nog het nodige te doen!”

Terug naar overzicht