Vlakheidsnorm Hendriks

Als het gaat over de vlakheidnorm van betonwerk is er wat verwarring. Wat is de norm?
Hoe wordt deze ingedeeld? En welke norm kan behaald worden met de bekisting van Hendriks?

In NEN 6722: 202 Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 2002) worden voor het betonoppervlak 3 beoordelingsklassen opgegeven: A, B en C.

  • Klasse A: Standaard eisen waar doorgaans geen hoge esthetische eisen aan worden gesteld
  • Klasse B: Bijzondere eisen aan het betonoppervlak (deze worden niet nader gespecificeerd in de NEN)
  • Klasse C: Geen eisen aan het uiterlijk van het beton.

Naast de NEN 6722 is er ook de CUR-100 aanbeveling. De CUR-100 geeft richtlijnen voor het specificeren van een gewenst uiterlijk voor schoon beton, zowel in het werk gestort als geprefabriceerd. De CUR-100 aanbeveling verdeelt klasse B van de VBU 2002 in klasse B1 of B2. Klasse B1 is voor in het werk gestort beton, klasse B2 voor geprefabriceerd beton. De bekisting van Hendriks stalen bekistingtechniek voldoet aan de VSGB B-norm, deze is gelijk aan de CUR 100 aanbeveling klasse B1. Als u meer informatie wilt of u wilt weten wat deze norm inhoudt, neem dan contact op met Hendriks stalen bekistingtechniek.

Terug naar overzicht