Nieuwe Brede Tunnel ideaal voor aannemer, vastgoedontwikkelaar én -eigenaarUitbreiding op tunnelbekistingprogramma biedt bouwsnelheid én indelingsvrijheid

Hendriks stalen bekistingtechniek staat al jaren synoniem voor innovatie in bekistingtechniek en bekistingprocessen. Of nog nauwkeuriger: in bekistingen die bouwprocessen versnellen en flexibiliseren. Een uitstekend bewijs daarvan levert het bedrijf met de Brede Tunnel. Een tunnelbekisting die beukmaten tot 11 meter mogelijk maakt.

Antwoord op bouwopgave
Met de Nationale Woonagenda die uitgaat van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar, staat bouwend Nederland voor een enorme opgave. Een opgave die eigenlijk alleen mogelijk is door fors in te zetten op innovatie. En waar zou die innovatie zich het beste op kunnen richten als je bedenkt dat veel van de nieuwbouwwoningen in hoogbouw worden uitgevoerd? Juist: tunnelbekistingtechniek! Tel daarbij de vraag van vastgoedeigenaren naar meer indelingsvrijheid gedurende de levensduur van een gebouw en het antwoord lijkt voor de hand te liggen: een brede tunnelbekisting waarmee meer woningen in kortere tijd te realiseren zijn én geprofiteerd wordt van ongekende vrijheid bij de indeling. Die vrijheid geldt overigens ook al vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering. Grotere beukmaten maken het immers mogelijk om al tijdens de bouw rekening te houden met uiteenlopende bewonerswensen!

Brede Tunnel
Het antwoord introduceerde Hendriks stalen bekistingtechniek recent tijdens de bouw van het Haagse appartementencomplex de President, waar Red Betonbouw in opdracht van Heembouw alle ruwbouw voor haar rekening neemt. Hier wordt de Brede Tunnel toegepast. Deze nieuwste uitbreiding op het programma van Hendriks stalen bekistingtechniek heeft een breedte van maar liefst 11 m; goed voor een beukmaat van maar liefst 10,20 m. Met één kist kan in één keer zo’n 170 m2 vloer per dag worden gestort. Bij de President wordt zo één gehele verdieping met twee voltunnels in drie dagen gerealiseerd. Een innovatief 1-2-3-tje zou je dus kunnen zeggen.

Innovatieve oplossing
De Brede Tunnel sluit naadloos aan op het programma van Hendriks stalen bekistingtechniek. De breedte kan met behulp van passtukken worden gevarieerd van 7,80 m tot 11 m; de lengte kan oplopen tot 18 m. In de basis wijkt de kist niet af van de bestaande tunnelbekistingen, maar constructief is het nodige werk verzet om de grote overspanning mogelijk te maken. Zo zijn aan de bovenzijde grote stalen liggers voorzien die voor ontlasting van de vloer zorgen tijdens het ontkisten. Voor het ontkisten zelf is de kist uitgevoerd met intelligent scharniersysteem dat ervoor zorgt dat de twee kisthelften tijdens het lossen gelijkmatig ca. 6 cm naar elkaar toebewegen. Voor het uitrijden wordt gebruik gemaakt van de vertrouwde uitrijtechniek met verplaatsbare wielen. Een kraan brengt de bekisting vervolgens naar het naastgelegen gedeelte.

Ook uit oogpunt van ergonomie en bouwsnelheid werd een aantal innovaties doorgevoerd. Neem de nieuwe, tapse centerpennen (de eenzijdig bedienbare MAXIMO centerpen van Peri BeNeLux) die vanaf één kant kunnen worden geplaatst. Door hun conusvormige uitvoering vinden ze niet alleen vanzelf hun weg langs de wapening maar zijn ze ook zelfklemmend. Kunststof conussen zijn daarmee overbodig en het centeren verloopt sneller. Speciale houders op de spanten van de tunnelkisten bieden plaats voor de centerpennen. Deze zijn daardoor altijd goed en ergonomisch voor de tunnelploeg bereikbaar.

Flexibiliteit en vrijheid
De Brede Tunnel brengt veel nieuws. Niet alleen herbergt de kist slimme oplossingen die het bouwproces versnellen, ook voor vastgoedontwikkelaars en -eigenaars gaat een nieuwe wereld open. Een ontwikkelaar die meer variëteit in woningen wil bieden of een architect die eens voor een afwijkende woningplattegrond kiest, hebben met de Brede Tunnel opeens veel meer flexibiliteit en vrijheid. De indelingsvrijheid blijft overigens niet beperkt tot de ontwerp- en bouwfase. In een maatschappij waarin langer thuis wonen de norm wordt en de diversiteit binnen woningcomplexen toeneemt, is indelingsvrijheid van groot belang. Die vrijheid wordt nu met de Brede Tunnel geboden.

Terug naar overzicht