‘Nieuw Leyden’ snel en efficiënt bouwen met tunnelgietbouw

De samenwerking tussen ERA Contour en Hendriks stalen bekistingtechniek heeft al vele jaren bewezen dat bouwen meer is dan alleen het leveren van bekisting. Dit wordt ook weer duidelijk op het project Nieuw Leyden.

Dit project bestaat uit 3 met elkaar verbonden blokken van respectievelijk 16, 14 en 9 bouwlagen.

Op de begane grond bevinden zich de entreezones, bergingen,  technische ruimtes,  parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes. Vanaf de 1e verdieping bevinden zich de appartementen met in het oog springende gevels met grote balkons.

Er is gekozen voor een inzet van 3 tunnels en één wandkist. Met deze wandkist is de dwarswand in de bouwlagen voorgestort. Hierna zijn de tunnels tegen deze dwarswand geplaatst. Met deze inzet zijn de bouwlagen  in 5 stortfases gerealiseerd.

Zoals op de foto te zien is, zijn er voor de oplegging van de balkons, veel prefab elementen in de tunnelcyclus opgenomen. Hendriks stalen bekistingtechniek heeft voor het stellen van deze prefab elementen in de tunnelfase, hulpconstructies geleverd.

Precies één jaar na start tunnels (medio februari 2015), hebben de eerste bewoners van het eerste blok, hun intrek al genomen. De afbouw van het tweede blok is in een ver gevorderd stadium en de laatste beuken van het laatste blok zijn eind februari 2016 gestort.

 

Terug naar overzicht