Kortere doorlooptijden centraal bij Hendriks stalen bekistingtechniekContinue verbeteringen voor een nog beter resultaat

Kortere doorlooptijden van projecten – dat is het centrale thema van de verbeteringslag die Hendriks stalen bekistingtechniek momenteel aan het maken is. En na de eerste maanden zijn al mooie resultaten geboekt: tunnelprojecten die voorheen 12 weken in beslag namen, worden nu in 7 weken opgeleverd. Een verkorting van de doorlooptijd met maar liefst ruim 40 procent!

Om die kortere doorlooptijd te bereiken, wordt weliswaar met meer mensen tegelijk op één project gewerkt, maar blijft het totaal aantal arbeidsuren voor het project gelijk. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van Quick Response Manufacturing (QRM), een procesverbetermethode waarbij het allemaal draait om het boeken van tijdwinst. Tijdwinst die over het volledige traject wordt geboekt – van bestellen tot afleveren. QRM heeft zich al bewezen in de industrie; hierbij wordt gewerkt met zelfstandige teams die eigenaarschap en proactiviteit verbeteren.

Win/win
Een doorlooptijd die 40 procent korter is, biedt klanten aanzienlijke voordelen. Zij krijgen hierdoor in het voortraject meer ruimte om alle informatie die Hendriks nodig heeft, compleet en definitief te maken. En wanneer gewerkt wordt met informatie die correct is, zijn wijzigingen tijdens de engineerings- en productiefase steeds verder overbodig. Zo snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Door de kortere doorlooptijd is het engineer to order proces bij Hendriks immers ook minder complex.

Als je het maximale uit verbeterprocessen wilt halen, is een optimale communicatie tussen de betrokken partijen vanzelfsprekend van groot belang. Daarom wordt gedurende de hele looptijd van een project veel geïnvesteerd in de communicatie met klanten. Zo worden de afspraken duidelijk vastgelegd en wordt de projectplanning in overleg met de klant continu up-to-date gehouden. Het resultaat voor klanten: minder wijzigingen, minder fouten en een beter resultaat!

Brede verbeteringsslag
Verbeteringsprocessen zoals QRM zijn geen eendagsvliegen en reiken verder dan alleen de primaire processen. Uiteindelijk draait het erom dat over het volledige traject – van eerste bestelling tot feitelijke aflevering- zo min mogelijk tijd verloren gaat. Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook werken aan de optimalisatie van ons Revit (BIM) tekenprogramma, bottlenecks in de fabriek opheffen (bijvoorbeeld door het aanleggen van een 3de cleaning locatie) en nieuwe producten ontwikkelen. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe, tot 11 meter brede tunnelbekisting.

Samenwerken aan eindresultaat
Verbeteren is een continu doorlopend proces waarbij het iedere keer weer een stapje beter moet en kan. Die optimalisatie zal de komende maanden dan ook door blijven lopen. De input, terugkoppeling en ervaringen van alle betrokkenen zijn daarbij van grote waarde. Aarzel dus niet en neem contact op met het QRM-team. Samen maken we van Hendriks de meest aantrekkelijke partner als het om stalen bekistingtechniek gaat!

Terug naar overzicht